Projektowanie instalacji sanitarnych Wrocław

Oferujemy kompleksowe opracowania dokumentacji projektowej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i mechanicznych, w tym doradztwo techniczne. Wykonujemy projekty budowlane, wykonawcze, powykonawcze oraz koncepcje:

Projekty instalacji wentylacji

Wykonujemy projekty instalacji wentylacji dla przemysłu i usług. Wentylacja bytowa i technologiczna w halach produkcyjnych oraz magazynowych. Projekty wentylacji dla gastronomii - okapy kuchenne. Wentylacja miejscowa i ogólna w warsztatach obróbki metalów, spawalniach i innych zakładach przemysłowych. Projektujemy wentylację dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem (EX).
Projekty wentylacji mechanicznej - bytowej w biurach, hotelach, szkołach i innych budynkach usługowych i użyteczności publicznej. Projektujemy wentylację garaży (w tym wentylację oddymiającą).
Oferujemy indywidualne projekty wentylacji mechanicznej dla domów jednorodzinnych (rekuperacja) w oparciu o wiodących producentów urządzeń.

wentylacja na dachu rekuperacja nawiewnik czerpnia

Projekty instalacji klimatyzacji

Wykonujemy projekty instalacji klimatyzacji jako systemy split, multi-split, układy wody lodowej, układy ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego VRV (VRF)
Projektujemy kompleksowe rozwiązania zarówno dla Klienta indywidualnego oraz dla przemysłu i usług.

agregat split agregat duży klimatyzator agregaty vrf

Projekty instalacji ogrzewania

Projektujemy systemy grzewcze dla budynków biurowych, przemysłowych, hal magazynowych oraz budownictwa mieszkaniowego wielo i jednorodzinnego.
Wykonujemy projekty kotłowni dużych i małych mocy. Kotłownie gazowe, olejowe, na paliwa stałe. Sporządzamy projekty węzłów cieplnych.
Dobieramy odpowiednie rozwiązania w zależności od zapotrzebowania i wytycznych Inwestorów. Wykonujemy projekty ogrzewań wodnych (grzejniki, ogrzewanie płaszczyznowe - podłogowe, nagrzewnice wodne). Projektujemy instalacje grzewcze w oparciu o promienniki.
Wykonujemy indywidualne projekty ogrzewań podłogowych oraz dobory źródła ciepła (kotły gazowe, pompy ciepła i inne).

rozdzielacz CO grzejnik podłogówka kocioł gazowy

Projekty sieci i instalacji wodociągowych

Projektujemy sieci, przyłącza oraz instalacje wodociągowe w budownictwie przemysłowym, usługowym, wielo i jednorodzinnym. Wykonujemy projekty instalacji i sieci wodnych bytowych oraz ppoż. Dobieramy rozwiązania natrysków awaryjnych oraz oczomyjek.
Wykonujemy projekty instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji CWU. Dobieramy systemy podgrzewu CWU stosownie do danego obiektu oraz ewentualnych wymagań Inwestorów.
Sporządzamy dokumentacje projektowe instalacji wodnych hydrantowych.

plan instalacji wodomierz hydrant wewnętrzny kran

Projekty sieci i instalacji kanalizacyjnych

Projektujemy instalacje, sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnych i deszczowych, grawitacyjnych i ciśnieniowych zarówno dla budownictwa przemysłowego czy deweloperskiego, jak i dla domów jednorodzinnych.
Wykonujemy projekty odwodnień dachów hal i budynków biurowych w systemie grawitacyjnym lub podciśnieniowym (np. Pluvia).
Dobieramy rozwiązania projektowe dla Inwestorów indywidualnych zgodne z występującymi na działce warunkami (projekty przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej lub projekty szczelnych zbiorników bezodpływowych, czy przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku braku możliwości przyłączenia).

syfon rury pcv deszczówka rury kanalizacyjne

Projekty sieci i instalacji gazowych

Projektujemy sieci, przyłącza i instalacje gazowe wewnętrzne i zewnętrzene zarówno dla przemysłu, jak i budownictwa mieszkaniowego (w tym dla domów jednorodzinnych).
Dobieramy rozwiązania ogrzewań gazowych np. nagrzewnice gazowe, moduły gazowe w centralach wentylacyjnych oraz ogrzewanie promiennikami gazowymi.
Sporządzamy kompleksowe opracowania projektowe dla instalacji i sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia, w tym szafki i punkty pomiarowe oraz redukcyjno-pomiarowe.

gazomierz szafka gazowa kuchenka gazowa armatura gazowa

Świadectwa, charakterystyki energetyczne

Sporządzamy świadectwa oraz charakterystyki energetyczne wraz z analizą możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. niezbędne do projektów budowlanych. Dokmenty sporządzamy dla każdego rodzaju budynku.
Wykonujemy OZC (obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło). Jest to dokument pozwalający dobrać odpowiednie źródło ciepła oraz oszacować roczne zużycie energii na potrzeby ogrzewania, chłodzenia, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

turbina wiatrowa certyfikat energetyczny etykieta energetyczna skarbonka